Elektrické servopohony

Untitled-4   Untitled-5   Untitled-6   Elektrické servopohony

Elektrické servopohony Unimact, Modact a Isomact sa používajú pre diaľkové ovládanie uzatváracích orgánov a automatickú reguláciu regulačných orgánov. Sú nasadzované ako výkonné členy regulačných obvodov v kúrenárskych, energetických, plynárenských, klimatizačných a iných technologických zariadeniach na ovládanie priemyselných armatúr ako: klapky, guľové kohúty, šupatka, posúvače, uzatváracie a regulačné ventily.

Vyrobené na Slovensku alebo Česku.