Prevodovky

Prevodovky
slúžia na ovládanie priemyselných armatúr ako sú: klapky, guľové kohúty, šupatka, posúvače, uzatváracie a regulačné ventily.